Dokumentacja dla nauczycieli – „Odlotowe …”

Proszę o pobranie (Wybierz nazwisko, a następnie PKM* na linku i „zapisz element docelowy  jako„) i uzupełnienie tabeli terminów, godziny i miejsca realizacji zajęć z cyklu : „Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe” (arkusz kalkulacyjny  *.xls).

Uzupełnione tabele należy wysłać do administratora pocztą mail ( kliknij tu >>) na adres wittus1@wp.pl, lub dostarczyć na nośniku cyfrowym do p. Kozaczkiewicza.

wyrostek wachowicz turowska ruzenska pietrek owczorz lisowska kozaczkiewicz ** kosiarska jarzabek grabos dudlo dabrowska cuber adamus adamczyk

———————————————————–

*PKM = prawy klawisz myszy
**  arkusz wypełniony, może posłużyć jako wzór